banner
banner2
banner1

Has giňişleýin öwreniň bize goşulyň

Standartlaşdyrylan sementli karbid önümleriniň uly inwentarlary bar, ýöriteleşdirilen önümler täze öndürilip bilner we galyplar doly.

Önümiň klassifikasiýasy

Önümlerimiziň hiline doly kepil geçýäris.

 • Tohum öndürmek liniýasy
 • Fermentasiýa kompost enjamlary
 • Enjamlary döwmek
 • Mikser seriýasy
 • Guradyjy we sowadyjy enjamlar
 • Tohum Granulýator seriýasy
 • Kömekçi enjamlar
Organiki dökünler we goşma dökünler birleşýär

Organiki dökünler we goşma dökünler birleşýär

Goýmalar we aýratynlyklar Organiki dökün we organiki däl dökünler tarapyndan öndürilýän önüm bölejikleri ...

 • Ulany:Organiki we goşma dökün granulalaryny gaýtadan işlemek
 • Önümçilik kuwwaty:2-20t / sag

Organiki dökünler we goşma dökünler birleşýär

Tekiz galyndy granulýatory - Silindr görnüşli granulýator galyp

Tekiz galyndy granulýatory - Silindr görnüşli granulýator galyp

Goýmalar we aýratynlyklar Bu enjamdan öndürilen sferiki bölejikler.Organiki co ...

 • Ulany:Goşma dökün bölejikleri / iýmit bölejikleri / biomassanyň ýangyç bölejiklerini gaýtadan işlemek
 • Önümçilik kuwwaty:1-5 tonna / sag

Tekiz galyndy granulýatory - Silindr görnüşli granulýator galyp

Rotary Drum Granulator-dökün pellet önümçiligi

Rotary Drum Granulator-dökün pellet önümçiligi

Önümiň beýany Rotary deprek dökün granulýatory material ýasap bilýän galyplaýjy maşyn ...

 • Ulany:Organiki dökün / goşma dökün pellet önümçiligi
 • Önümçilik kuwwaty:1-20t / sag

Rotary Drum Granulator-dökün pellet önümçiligi

NPK we goşma dökün granulýatory

NPK we goşma dökün granulýatory

Önümiň beýany Bu dökün granulýatory organiki dökün üçin granulýatoryň täze görnüşidir ...

 • Ulany:Goşma dökün granulasyny gaýtadan işlemek
 • Önümçilik kuwwaty:1-5 t / sag

NPK we goşma dökün granulýatory

Täze görnüşli organiki dökün granulýatory

Täze görnüşli organiki dökün granulýatory

Önümiň beýany Täze görnüşli organiki dökün granulýatory ýokary tizlikli aýlanýan mehanikany ulanýar ...

 • Ulany:Organiki dökün granulalaryny öndürmekde ulanylýar
 • Önümçilik kuwwaty:1-10 t / sag

Täze görnüşli organiki dökün granulýatory

Disk granulýatory - dökün bölejikleriniň we magdan toýun bölejikleriniň öndürilmegi

Disk granulýatory - dökün bölejikleriniň we magdan toýun bölejikleriniň öndürilmegi

Goýmalar we aýratynlyklar Çarçuwanyň bölegi: Geçirişiň we aýlanmagyň tutuş beden bölegi hökmünde ...

 • Ulany:Organiki dökün / goşma dökün pellet önümçiligi
 • Önümçilik kuwwaty:0.02-6 t / sag

Disk granulýatory - dökün bölejikleriniň we magdan toýun bölejikleriniň öndürilmegi

Dökün / himiýa / senagat we metallurgiýa üçin nurbat konweýer

Dökün / himiýa / senagat we metallurgiýa üçin nurbat konweýer

Maşyny üç bölege bölüp bolar 1. Nurbat konweýer esasy däl görnüş.Men ...

 • Buraw diametri:160-400 mm
 • Ulagyň göwrümi:1-85.3 m³ / sag

Dökün / himiýa / senagat we metallurgiýa üçin nurbat konweýer

Aýlawly barlag enjamy, diametri 30 mm-den az bölejikler üçin

Aýlawly barlag enjamy, diametri 30 mm-den az bölejikler üçin

Maşyn üç bölege bölünip bilner 1. Çarçuwaly bölek: bu enjamyň çarçuwasy wi kebşirlenýär ...

 • Model:GS1.0 × 3.0
 • Model:GS1.2 × 4.0

Aýlawly barlag enjamy, diametri 30 mm-den az bölejikler üçin

Örtük maşyn-Roller görnüşli dökün örtük maşyn

Örtük maşyn-Roller görnüşli dökün örtük maşyn

Iş ýörelgesi Aýlanýan örtük maşynlarynyň bu tapgyrynyň iş prinsipi aşakdaky ýaly: ...

 • Spesifikasiýa (mm):BM1200 × 4000
 • Spesifikasiýa (mm):BM1400 × 4000

Örtük maşyn-Roller görnüşli dökün örtük maşyn

Elektron ölçeg awtomatiki gaplama masştaby

Elektron ölçeg awtomatiki gaplama masştaby

Gurluşy 1. Bin: Çig malyň wagtlaýyn saklanmagy.2. Tor tor: süzgüçli materiallar.3. Garyş ...

 • Önümçilik kuwwaty:300-500 halta / sagat
 • Elektrik we howa üpjünçiligi:AC220V 50Hz 0.4-0.8MPa

Elektron ölçeg awtomatiki gaplama masştaby

Uly burç guşak konweýer, 90 ° çenli burç

Uly burç guşak konweýer, 90 ° çenli burç

Önümiň beýany Uly enjamlar we dökünler sebäpli dökün öndürmek prosesinde ...

 • Önümçilik kuwwaty:9- 360 m³ / sag
 • Zolak giňligi B:300-800 mm

Uly burç guşak konweýer, 90 ° çenli burç

Dökün öndürmek üçin “Forklift” iýmitlendiriji

Dökün öndürmek üçin “Forklift” iýmitlendiriji

Gurluşy 1. Bin: Çig malyň wagtlaýyn saklanmagy.2. Tor tor: süzgüçli materiallar.3. Garyş ...

 • Önümçilik kuwwaty:3-10t / sag
 • Gabat gelýän güýç:6.6kw

Dökün öndürmek üçin “Forklift” iýmitlendiriji

Dinamiki awtomatiki gaplama ulgamy

Dinamiki awtomatiki gaplama ulgamy

Önümiň beýany Dinamiki batlaýyş enjamy üznüksiz batlama ýeri üçin amatly, ...

 • Önümçilik kuwwaty:1-160t / sag
 • Gabat gelýän güýç:1-1.5kw

Dinamiki awtomatiki gaplama ulgamy

Çelek lifti-beýikligi 1-30 metr

Çelek lifti-beýikligi 1-30 metr

Önümiň beýany 1. Sürüjiniň güýji az we akymyň iýmitlenmegi, induktiw akym, ...

 • Ulag göwrümi:35-185
 • Çelek kuwwaty:3.75-23.6

Çelek lifti-beýikligi 1-30 metr

36 burç meýilli guşak konweýer-guşak konweýer

36 burç meýilli guşak konweýer-guşak konweýer

Goýmalar we aýratynlyklar Lenta konweýerine esasy enjam bolan guşak konweýer hem diýilýär ...

 • Önümçilik kuwwaty:9- 360 m³ / sag
 • Zolak giňligi B:300-800 mm

36 burç meýilli guşak konweýer-guşak konweýer

Tohum çözgütleri

Hilini ýokarlandyrmagy dowam etdiriň we hiline berk gözegçilik ediň

-Ylda 5000-10000 tonna-Organiki-dökün-önümçilik liniýasy

-Ylda 5000-10000 tonna-Organiki-dökün-önümçilik liniýasy

Bu shemanyň esasy prosesi iki bölege bölünýär, biri çig malyň kompost fermentasiýa prosesi, beýlekisi dökünleri çuňňur gaýtadan işlemek.

X
Müşderiler oýnamak

Biz hakda

Zhengzhou Tianci agyr senagat enjamlary kärhanasy

Zhengzhou Tianci Heavy Industry Machinery Co., Ltd. hytaý dökün maşynlaryny öndürijileriniň arasynda öňdebaryjy we bilermen.Organiki dökün enjamlaryny we NPK dökün enjamlaryny hünär dizaýny we öndürmek.Enjamlarymyz önümçilik prosesini ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy we ýokary hilli etmek üçin iň täze tehnologiýany kabul edýär.Dökün öndürmek üçin ýörite enjamlary öndürmekde baý tejribämiz bar.Dolandyryş ýörelgesi nukdaýnazaryndan, “hil, wezipe we baha” nukdaýnazaryndan ugur alýarys we ISO9001 hil dolandyryş ulgamyna laýyk gelýäris.

Koprak oka
400463625

Organiki dökünleriň alty basgançagy

Towuk dökünini organiki dökünlere gaýtadan işlemek üçin ulanylýan enjamlar haýsylar?Bu nähili proses?Professional organiki dökün enjamlaryny öndüriji hökmünde ...

300491628

Organiki dökünleriň alty basgançagy

Towuk dökünini organiki dökünlere gaýtadan işlemek üçin ulanylýan enjamlar haýsylar?Bu nähili proses?Professional organiki dökün enjamlaryny öndüriji hökmünde ...

Kompaniýa habarlary

Hilini ýokarlandyrmagy dowam etdiriň we hiline berk gözegçilik ediň

Disk dökünlerini öndürmek liniýasy Filippinlere iberildi
22/08/28

Disk dökünleri öndürmek liniýasy ...

Geçen hepde Filippinlere disk dökün öndürmek liniýasyny iberdik.Müşderiniň çig ...

Koprak oka
22/08/08

Kaliý dökünleri granulasiýa önümi ...

Geçen hepde Paragwaýa kaliý dökünleri öndürmek liniýasyny iberdik.Bu ilkinji gezek ...

Koprak oka
22/08/08

Tohumyň işlemegi üçin seresaplyklar ...

Organiki dökün öndürmek prosesinde käbir önümçilik enjamlarynyň demir enjamlary ...

Koprak oka
bölek06
bankalar
vk
3-nji bölüm
Bölüm04
dtreee

Has giňişleýin öwreniň bize goşulyň

Standartlaşdyrylan sementli karbid önümleriniň uly inwentarlary bar, ýöriteleşdirilen önümler täze öndürilip bilner we galyplar doly.